Styrelsen

 

Föreningens högsta beslutande organ, svarar för verksamheten enligt fastställda planer samt tillvaratar medlemmarnas intressen.

Förutom styrelsen så har vi fem sektioner med ansvarar för olika områden inom cirkusen. Sektionerna organiseras efter behov med minst en ansvarig i styrelsen.

Inom en sektion kan det finnas fler grupper och det är här vi gärna ser just DIG med din kompetens och nyfikenhet att driva cirkusen framåt.

 

Sektion Produktion

Ansvar: utrustning, utbildning, 

caféverksamhet  och underhållsarbeten.

Sektion Cirkus

Ansvar: det praktiska, inklusive 

säkerhet, kring våra ungdomars träning och uppträdanden.

Sektion Ekonomi

Ansvar: ekonomi i stort, inklusive budget, bokslut, faktureringar, och kontakt med revisorer. 

Kassören leder arbetet och återkopplar rutinmässigt till övriga i styrelsen.

Sektion Information

Ansvar: att information når ut till cirkusens medlemmar.

Information sprids genom massmejl, 

på anslagstavlan/dörrar i lokalen och på cirkusens webbsida för medlemmar.

Sektion Marknad

Ansvar: marknadsföring och PR.

Marknadsföring sker framför allt genom cirkusens publika webbsida, traditionell och social media och via tryckt material.