top of page

Styrelsen

 

Föreningens högsta beslutande organ, svarar för verksamheten enligt fastställda planer samt tillvaratar medlemmarnas intressen.

Förutom styrelsen så har vi sex sektioner med ansvarar för olika områden inom cirkusen. Sektionerna organiseras efter behov med minst en ansvarig i styrelsen.

Inom en sektion kan det finnas fler grupper och det är här vi gärna ser just DIG med din kompetens och nyfikenhet att driva cirkusen framåt.

 

Sektion Produktion

Vad? att vi genomför vår tältföreställningar och turnén 

Vem? Sektionsansvarig, sammankallande till produktionsgruppen, regissör, sminkansvarig, kostymansvarig, rekvisitaansvarig, riggansvarig, starter

Sektion Träning

Vad? Daglig träningsverksamhet inklusive säkerhet kring våra ungdomars träning. 

Vem? Sektionsansvarig och personalansvarig, schemaläggare, huvudtränare, tränare,  lagledare, sjukvård, säkerhetsansvarig

Sektion Teknik

Vad? att vi har fungerande teknik i lokalen, i tältet och runt föreställningarna och turnén

Vem? Sektionsansvarig, tältmästare, lokalansvarig, elchef, ljusansvarig, ljudansvarig, fordonsansvarig, brandvakt

Sektion Ekonomi

Vad? Ekonomi i stort med rullande uppföljning under året

Vem? Sektionsansvarig och kassör, försäkringsansvarig, bidragsansvarig, medlemsregistrator, sponsringsansvarig

Sektion Information

Vad? att information når ut till cirkusens medlemmar.

Vem? Sektionsansvarig och sekreterare, hemsideansvarig, kommunikatör

Sektion Marknad

Vad? externa intäkter genom scenshower, marknadsföring, reklam

Vem? Sektionsansvarig, cafévärd, scenshowansvarig, ansvarig för cirkusskolor, första fotograf, entrévärd

bottom of page