Styrelsen

 

Föreningens högsta beslutande organ, svarar för verksamheten enligt fastställda planer samt tillvaratar medlemmarnas intressen.

Förutom styrelsen så har vi fem sektioner med ansvarar för oilka områden inom cirkusen. Sektionerna organiseras efter behov med minst en ansvarig i styrelsen.

Sektion Ekonomi

Ansvar: ekonomi i stort, inklusive budget, bokslut, faktureringar, och kontakt med revisorer. 

Kassören leder arbetet och återkopplar rutinmässigt till övriga i styrelsen.

Sektion Information

Ansvar: att information når ut till cirkusens medlemmar.

Information sprids genom massmejl, 

på anslagstavlan/dörrar i lokalen och på cirkusens webbsida för medlemmar.

Sektion Produktion

Ansvar: utrustning, utbildning, 

caféverksamhet  och underhållsarbeten.

Sektion Cirkus

Ansvar: det praktiska, inklusive 

säkerhet, kring våra ungdomars träning och uppträdande.

Sektion Marknad

Ansvar: marknadsföring och PR.

Marknadsföring sker framför allt genom cirkusens publika webbsida, traditionell och social media och via tryckt material.

Norrköpings Ungdomscirkus

Ingelstagatan 1

602 41 Norrköping

Organisationsnummer: 82 50 02-1295

Bankgiro: 5317-6897

Swish: 123 389 3559

Norrköpings Ungdomscirkus sponsras av:

LF_Logo_Ostgota_Hoger_RGB.png

Bokningar: se "Skräddarsydda uppträdanden" och kontakta marknad@nuc.nu. Ange telefonnummer så ringer vi upp.

Allmänna frågor: ordforande@nuc.nu

Ekonomi: kassor@nuc.nu

 

Medlemsfrågor: se "Bli medlem." I övrigt, kontakta anmalan@nuc.nu

Illustratör: Lovisa Lesse 

Fotograf: Mattias Åström 

Hemsida: Mattias Åström

  • NUC_faceb
  • NUC_insta
  • NUC_utube

Verksamheten genomförs med uppdragsbidrag från:

nkpg.jpg