top of page

Prova på

Vårt träningsår börjar med höstterminen. Då tar vi även in nybörjare. Familjecirkus är en ny träningsform för barn mellan 4 och 6, som du hittar under "Träna Cirkus?"/Familjecirkus. Dessutom erbjuder vi en rad olika "prova på aktiviteter" som ger dig möjligheten att känna på cirkuslivet lite. Som tradition har vi alltid cirkusskolor för barn mellan 6 och 10 år på de flesta skollov och på vår turné. Barnen får prova på cirkuskonster under lekfulla former tillsammans med våra ungdomstränare. Utöver det kan du hitta oss på olika evenemang. 

Mer info om våra cirkusskolor och anmälan här nedanför. Eller håll/tryck på  "+" vid knappen "Träna Cirkus?". Sedan kan du välja en av våra aktuella cirkusskolor. 

Vill du beställa en egen cirkusskola? 

Är du från en skola, förening, fastighetsägare, kommun eller annan verksamhetsutövare som är intresserad av att erbjuda cirkusskolor till barn i er intressesfär? Ta då kontakt med vår säljare för diskussion och eventuell offert. marknad@nuc.nu

 

bottom of page